Visita ao petróglifo de Primadorno


Entorno onde se ubica o petróglifo

O sábado 26 de outubro o colectivo fixo unha escapadiña a terras do concello de Silleda, para visitar unha das súas mais afamadas mostras de arte rupestre, a estación de Primadorno. A estación foi publicada por Martínez López e Sobrino Lorenzo-Ruza na década dos 50 do século pasado, sendo revisitado por outros autores como De la Peña Santos.

Entre os motivos destacan as representacións de armas, dúas alabardas e ata cinco puñais. Unha combinación de círculos concéntricos foi interpretada por algúns autores como un escudo. Xunto a este motivos prehistóricos aparecen gran cantidade de ferraduras, un cruciforme e outros motivos considerados como medievais.

Achegámosvos unhas imaxes da laxe número un:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cruz e outros suxestivos motivos indeterminados

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ferraduras e outros motivos na parte inferior da rocha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A alabarda de menores dimensións

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A gran alabarda, a combinación circular e os puñais

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A gran alabarda, a combinación circular e os puñais

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cruz e outros suxestivos motivos indeterminados

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ferraduras e outros motivos na parte superior da laxe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Agrupación de coviñas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ferraduras na parte superior non incluidos no calco


A posible espada medieval

Visita ao petróglifo do Meau


O pasado 19 de outubro achegámosnos á parroquia de Santa María de Luou no concello de Teo, pra coñecer de primeira man os efectos do lume do pasado 21 de agosto no petróglifo do Meau. E ísta unha estación que se sitúa preto do lugar de Loureiro e que aínda non ten sido catalogada. A uns cen metros se sitúa outra estación non catalogada, o petróglifo do Trono da Raíña.

A laxe sitúase no alto dun outeiro nunha zona moi alterada por labores extractivas de cantería. A súa ubicación nunha laxe cunha pronunciada inclinación semella que favorecese que a superficie da rocha non soportase tan altas temperaturas como si se evidencian en afloramentos veciños situados a ras do chan e cunha maior horizontalidade, onde  xa son perceptibles diversas fragmentacións producto da termoclasia.

De todos modos  consideramos que é moi cedo pra descartar os posibles efectos nocivos do lume nos gravados, polo que se fai necesaria unha observación continuada da estación pra analizar a súa evolución nun periodo máis amplo de tempo.

Isto foi co que nos atopamos:
Situación do outeiro

Localización do outeiro

O Meau

Situación da laxe

Situación da laxe

Os motivos

Detalle dos motivos.